Cambridge English First (FCE)

Deze BLTC-cursus bereidt u voor op het Cambridge-examen First Certificate in English (FCE). Het FCE is een examen op bovengemiddeld niveau voor studenten Engels. Het vertegenwoordigt het derde niveau van de Cambridge-examenreeks. Niveau: B2

Cambridge English Advanced (CAE)

Deze cursus bereidt u in één semester voor op het Cambridge-examen Certificate in Advanced English (CAE). Het CAE is een examen voor gevorderde studenten Engels. Het vertegenwoordigt het vierde niveau van de Cambridge-examenreeks Niveau: C1

Cambridge English Proficiency (CPE)

Deze BLTC-cursus bereidt u voor op het Cambridge-examen Certificate of Proficiency in English (CPE). Het CPE vertegenwoordigt het vijfde en hoogste niveau van de Cambridge-examenreeks. Niveau: C2

Cambridge Business Bec Higher and Bec Vantage 

Algemene cursusinhoud

 

  • Herhalen en oefenen van grammaticale aandachtspunten
  • Woordenschatoefeningen
  • Werken aan idiomatische werkwoorden en uitdrukkingen
  • Lees- en luistervaardigheid
  • Herhalen en oefenen van functioneel taalgebruik
  • Discussie en rollenspel
  • Uitspraaktraining
  • Schrijfoefeningen en -opdrachten
  • IELTS
  • Cambridge English