Cursus Nederlands

De cursussen Nederlands worden drie keer per jaar gegeven en duren 10 tot 12 weken afhankelijk van de tijd van het jaar. Er zijn vijf niveaus, van beginner (A0) tot gevorderd (B2).

Tenzij de cursist een beginner is (dan komt men in de groep 'Nederlands 1' terecht) wordt er (kosteloos) een intake test afgenomen wanneer een cursist zich voor een cursus aanmeldt.

De intake test bestaat uit een toets en een gesprek. Naar aanleiding van de resultaten van de intake, krijgt de cursist advies over het te volgen niveau.

De basiscursussen - Niveaus 1 & 2

Deze cursussen hebben als doel een uitgebreide basiskennis van de taal aan te bieden. De taal wordt aan de hand van alle vier de vaardigheden geïntroduceerd: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Er is ook een snelle opbouw van belangrijke vocabulaire. Het gaat om een relatief intensieve cursus die u in staat stelt binnen korte tijd in alledaagse situaties te kunnen communiceren.

De groepen bestaan uit maximaal 12 cursisten.

Wanneer een cursist geen Nederlands spreekt (niveau A0) komt hij/zij terecht in 'Nederlands 1'.

 

De Vervolgcursussen - Niveaus 3 & 4

 

De vervolgcursussen zijn niet alleen een aanvulling op de basiscursus, maar ook interessant als u al enige tijd in Nederland woont en hebt gemerkt dat uw taalgebruik zich niet verder ontwikkelt dan het niveau van eenvoudige alledaagse conversatie.

Gevorderde cursus - Niveau 5

Tijdens de cursussen voor gevorderden wordt de communicatieve bekwaamheid verder ontwikkeld en geperfectioneerd. Aandacht wordt ruimschoots gegeven aan het verbeteren van spreek- en schrijfvaardigheid terwijl er ook gekeken wordt naar grammaticale constructies en de nuances van de Nederlandse taal.

Nederlands Fluency

Het is de bedoeling van Nederlands Fluency om de taalvaardigheid te vergroten. De deelnemers oefenen niet alleen de spreektaal van alledag, maar ontwikkelen ook een grotere woordenschat en kennis van idioom. Er wordt vooral aandacht gegeven aan het activeren van de spreekvaardigheid en het geven van feedback. Het curriculum wordt aangepast aan de behoeften en wensen van de groep.

NT 2 Examentraining II

De cursus NT2 bereidt u voor op het examen Nederlands als Tweede Taal (Programma II) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Alle vier de vaardigheden (lezen, schrijven, spreken en luisteren) worden uitvoerig geoefend met authentieke examenstof. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan toegepaste grammatica en woordenschatuitbreiding. Voor toelating tot de NT2 Examentraining dient men een test te doen en alleen wanneer met het niveau B1 heeft kan men de cursus NT2 Examentraining II volgen.

 

  • IELTS
  • Cambridge English