Privacyreglement:

BLTC werkt met volwassenen die de Engelse of Nederlandse taal willen leren.

Het verzamelen van gegevens gebeurt teneinde een inschrijving voor een cursus te bewerkstelligen.

De gegevens die verzameld worden van een toekomstige cursist zijn:

- Naam

- Adres

- Telefoonnummer

- Geboortedatum

- Uitslag van de intake test (indien afgenomen)

Persoonsgegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden dan het inschrijven voor een cursus.

De gegevens worden 7 jaar bewaard, er vindt geen verstrekking aan derden plaats en de enigen die toegang hebben tot de gegevens zijn de Officemanager en de Directie.

De gegevens worden beschermd door een High Protection Database.

 

Registratie- en betalingsvoorwaarden

 • Betaling tijdens registratie: met PIN of in cash. Plaatsen kunnen niet gereserveerd worden zonder betaling.
 • Als uw werkgever betaald voor uw cursus kunnen wij de rekening rechtstreeks naar hen toesturen. U dient ons daarvoor te voorzien van een schriftelijke verklaring van uw werkgever waarin deze aangeeft te betalen voor de cursus, aangevuld met de juiste betalingsgegevens. Als u geen schriftelijke toestemming van uw werkgever heeft tijdens registratie dient u zelf het cursusgeld te betalen (met PIN of cash) waarna wij u voorzien van een betalingsbewijs. Deze kunt u aan uw werkgever overhandigen waarna deze u kan terugbetalen.
 • Annuleren: na betaling en het tekenen van het registratieformulier is er een plaats voor u gereserveerd in de desbetreffende cursus. Annuleren is dan niet meer mogelijk ook al komt u niet naar de lessen. Dit is ook van toepassing voor studenten die, voor wat voor reden dan ook, tijdelijk in Nederland zijn. Annuleren om enige andere redenen is niet mogelijk ook al waren deze redenen nog niet bekend ten tijde van registratie.
 • Bij langdurige ziekte is het mogelijk een gedeelte van het cursusgeld terug te krijgen, in de vorm van een kredietnota voor het volgende semester,  op voorwarde dat u afdoende medisch bewijs kunt overleggen.
 • Het is alleen mogelijk om van les te veranderen in de eerste twee weken (lessen) vanaf de start van de cursus, maar alleen als er nog plaats vrij is in de cursus waar de student naar wil veranderen en alleen na overleg met en toestemming van de cursuscoordinator.
 • Het is niet mogelijk de registratie van een taalcursus te verplaatsen naar een volgend semester.
 • Alle administratieve vragen dienen schriftelijk (per brief of per email) ingediend te worden bij het kantoor van de BLTC, niet bij de leraren.
 • BLTC behoudt het recht een cursus te annuleren indien er niet voldoende studenten zijn. Wij doen ons best een geschikt alternatief voor u te vinden in een groep waar er nog plaats beschikbaar is.
 • BLTC kan niet helpen bij het verkrijgen van visa of woonruimte.

Klachtenprocedure

Een klacht is een schriftelijke melding van ongenoegen.

Klanttevredenheid en het bieden van cursussen van hoge kwaliteit staan centraal bij BLTC.

Vanaf het eerste contact zijn we betrokken bij onze studenten en  testen wij hun niveaus en of de aanbevolen cursus geschikt voor hen is. Tijdens de cursus worden studenten aangemoedigd om feedback te geven zodat wij hun tevredenheid en vooruitgang kunnen meten. De snelste manier om een probleem op te lossen is door het met  de Assistent directeur te bespreken.

Echter, in het onwaarschijnlijke geval van een klacht is de procedure bij BLTC als volgt:

 1. Stuur een e-mail aan de directeur van BLTC. Uw klacht wordt geregistreerd en wij nemen contact op om de aard van uw klacht met u te bespreken.

 2. BLTC zal dan de klacht volledig onderzoeken en zal u binnen 14 dagen een e-mail sturen met de uitkomst en de oplossing. (Mocht dit proces langer dan 14 dagen duren, zal BLTC u elke week op de hoogte houden van de voortgang.

 3. In het geval dat een student het niet eens is met de uitkomst, zal de klacht bij een onafhankelijke bemiddelaar worden neergelegd; Martha Harel (marthaharel@gmail.com). De uitspraak van de bemiddelaar is voor BLTC bindend en actie zal worden ondernomen binnen 4 weken.

 4. De klachtgegevens worden gedurende 2 jaar bewaard.

 5. Alle ontvangen klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld.

 6. Alle klachten moeten schriftelijk worden ingediend.

 • IELTS
 • Cambridge English